Publicity

Àlàjẹsẹku Àlàjumọsé Àlàfọwọsówọpọ Kàrí Àyé

It is an indigenous radio programme in Yoruba Language aired on Ogun Radio (OGBC II) 90.5FM every Monday morning from 11:00GMT to 11:30GMT. 

For Advert and Sponsorship, Contact +234(0)803-408-8105


Follow us on: